Lee Som gợi cảm đáng yêu trên tạp chí Oh Boy!

20:00 07/10/2013

Diễn viên chính trong bộ phim "Bàn tay ngoại cảm" Lee Som gợi cảm đáng yêu trên tạp chí Oh Boy!

Lee Som gợi cảm đáng yêu trên tạp chí Oh Boy!

Lee Som gợi cảm đáng yêu trên tạp chí Oh Boy!

Lee Som gợi cảm đáng yêu trên tạp chí Oh Boy!

Lee Som gợi cảm đáng yêu trên tạp chí Oh Boy!

Lee Som gợi cảm đáng yêu trên tạp chí Oh Boy!

Lee Som gợi cảm đáng yêu trên tạp chí Oh Boy!

Lee Som gợi cảm đáng yêu trên tạp chí Oh Boy!

Lee Som gợi cảm đáng yêu trên tạp chí Oh Boy!

Lee Som gợi cảm đáng yêu trên tạp chí Oh Boy!

Lee Som gợi cảm đáng yêu trên tạp chí Oh Boy!

Lee Som gợi cảm đáng yêu trên tạp chí Oh Boy!

Lee Som gợi cảm đáng yêu trên tạp chí Oh Boy!

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn