Lee Joon (MBLAQ)

LEE JOON (MBLAQ) - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Iris 2 vừa khởi động đã bị chê?

Iris 2 vừa khởi động đã bị chê?

Sao Đông

Phần 2 của phim truyền hình ăn khách Iris sẽ được bấm máy sớm hơn dự kiến.

Xem thêm