Lee byung huyn

LEE BYUNG HUYN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Danh sách đề cử Giải thưởng Rồng Xanh 2012

Danh sách đề cử Giải thưởng Rồng Xanh 2012

Sao Đông

Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh đã xác định và công bố các đề cử và ứng viên cho các hạng mục chính Giải thưởng năm nay vào ngày 16/11 vừa qua.

Xem thêm