Lật tẩy trò lừa đảo của game bắn cá

27/12/2015, 17:33 GMT+07:00

Với những trò chơi may rủi như game bắn cá, tỉ lệ thua cao hơn rất nhiều lần. Đằng sau đó có chiêu trò gì của đơn vị kinh doanh?

Với những trò chơi may rủi như game bắn cá, tỉ lệ thua cao hơn rất nhiều lần. Đằng sau đó có chiêu trò gì của đơn vị kinh doanh?

Theo nguồn: VTC

Lật tẩy trò lừa đảo của game bắn cá

Lật tẩy trò lừa đảo của game bắn cá

Lật tẩy trò lừa đảo của game bắn cá