Language Melody

LANGUAGE MELODY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Ngôn ngữ đầy màu sắc trong Language Melody

Ngôn ngữ đầy màu sắc trong Language Melody

Đời

Chung kết cuộc thi “Giai điệu ngôn ngữ - Language Melody" lần 4 đã diễn ra ấn tượng với đầy sắc màu ngôn ngữ.

Xem thêm