lắng và cảm

LẮNG VÀ CẢM - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [Tùy bút] Lắng và cảm... (Yến Mèo)

[Tùy bút] Lắng và cảm... (Yến Mèo)

Bài viết

Dừng chân để lắng lòng. Lắng lòng để lắng nghe. Nghe tiếng trái tim thở. Tiếng yêu chân thành.

Xem thêm