Lãng tử cùng các chàng trai mùa thu NU'EST trên tạp chí Céci

08:00 07/10/2013

Lãng tử cùng các chàng trai đáng yêu của mùa thu NU'EST trên tạp chí thời trang Céci.

Lãng tử cùng các chàng trai mùa thu NU'EST trên tạp chí Céci

Lãng tử cùng các chàng trai mùa thu NU'EST trên tạp chí Céci

Lãng tử cùng các chàng trai mùa thu NU'EST trên tạp chí Céci

Lãng tử cùng các chàng trai mùa thu NU'EST trên tạp chí Céci

Lãng tử cùng các chàng trai mùa thu NU'EST trên tạp chí Céci

Lãng tử cùng các chàng trai mùa thu NU'EST trên tạp chí Céci

Lãng tử cùng các chàng trai mùa thu NU'EST trên tạp chí Céci

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn