Mlog thơ 11/10/2014

Nỗi nhớ ơi, sao nỗi nhớ hồn nhiên Tìm đến ta vào những đêm tối Hỏi lòng mình nên nhớ hay quên