Lắng nghe những chia sẻ đồng cảm về những mảnh đời bất hạnh

11/10/2014, 18:00 GMT+07:00

Dù ai cũng có cuộc sống riêng với đầy những bận rộn, nhưng xung quanh chúng ta đều có những mảnh đời với số phận bất hạnh.

Dù ai cũng có cuộc sống riêng với đầy những bận rộn, nhưng xung quanh chúng ta đều có những mảnh đời với số phận bất hạnh.

Quả thật, khi các câu chuyện trong clip “Cuộc sống luôn tiếp diễn” về những con người thật và số phận thật được kể, đã có hàng nghìn lượt người xem và chia sẻ với sự đông cảm và trăn trở riêng, hồi tưởng và suy ngẫm về chính hoàn cảnh và trải nghiệm của bản thân.