Làng cá chép

LÀNG CÁ CHÉP - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Làng cá chép đỏ hối hả thu hoạch trước Tết Công Táo

Làng cá chép đỏ hối hả thu hoạch trước Tết Công Táo

Xã hội

Tiếng người nói sang sảng bên tiếng máy bơm chạy liên tục từ sáng đến đêm hút nước trong ao để thu hoạch cá chép đỏ phục vụ ngày ông Công ông Táo về trời.

Làng cá chép đỏ trước ngày ông Công, ông Táo về trời

Xã hội

Bể cá của các gia đình ở làng Thủy Trầm, xã Tuy Lộc (Cẩm Khê, Phú Thọ) những ngày này rực màu chép đỏ.

Xem thêm