Lance Armstrong

LANCE ARMSTRONG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Justin Bieber và Miley Cyrus ảnh hưởng xấu nhất đến trẻ em

Justin Bieber và Miley Cyrus ảnh hưởng xấu nhất đến trẻ em

Sao Tây

Trong khi đó, Taylor Swift và One Direction là hai nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng tích cực đến trẻ em.

Xem thêm