Lần đầu tiên dân mạng được chứng kiến đoạn clip siêu dễ thương này

06/07/2016, 16:00 GMT+07:00

Đây là lần đầu tiên người ta quay được cận cảnh nhất một chú chuột con nằm trong túi mẹ, ló đầu ra ngoài nhìn thế giới xung quanh thế này.

Đây là lần đầu tiên người ta quay được cận cảnh nhất một chú chuột con nằm trong túi mẹ, ló đầu ra ngoài nhìn thế giới xung quanh thế này.

Nguồn: The LAD Bible

Lần đầu tiên dân mạng được chứng kiến đoạn clip siêu dễ thương này

Lần đầu tiên dân mạng được chứng kiến đoạn clip siêu dễ thương này

Lần đầu tiên dân mạng được chứng kiến đoạn clip siêu dễ thương này