Làm thuê

LÀM THUÊ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hào Anh hối lỗi, đi làm thuê kiếm tiền chuộc xe

Hào Anh hối lỗi, đi làm thuê kiếm tiền chuộc xe

Xã hội

Sau một tháng bôn ba tìm việc, Hào Anh được một doanh nghiệp ở Đà Lạt nhận vào làm việc với tiền lương 3,6 triệu đồng/tháng.

Xem thêm