Bỏ túi màn ảo thuật từ nước và i-ốt tự làm tại nhà cực ảo

11/12/2015, 18:14 GMT+07:00

Bạn có thể làm một màn "ảo thuật" biến cốc nước trắng thành màu đen trong tích tắc với thí nghiệm này đấy.

Bạn có thể làm một màn "ảo thuật" biến cốc nước trắng thành màu đen trong tích tắc với thí nghiệm này đấy.

Bỏ túi màn ảo thuật từ nước và i-ốt tự làm tại nhà cực ảo

Bỏ túi màn ảo thuật từ nước và i-ốt tự làm tại nhà cực ảo

Bỏ túi màn ảo thuật từ nước và i-ốt tự làm tại nhà cực ảo