Làm thế nào để "ghi điểm" tuyệt đối trong mắt các nàng?

18/05/2015, 17:45 GMT+07:00

Chỉ bằng những cách "không tưởng" như: viết đúng chính tả, mặc áo đỏ, hay cười tươi như hoa là các anh chàng đã có thể thành công rồi đó.

Chỉ bằng những cách "không tưởng" như: viết đúng chính tả, mặc áo đỏ, hay cười tươi như hoa,... là các anh chàng đã có thể thành công rồi đó.


	
	Phụ nữ thường thích những anh chàng biết chơi đàn
Phụ nữ thường thích những anh chàng biết chơi đàn


	
	Những anh chàng nhắn tin đúng chính tả và hay dùng biểu tượng cảm xúc cũng dễ 'ghi điểm' hơn
Những anh chàng nhắn tin đúng chính tả và hay dùng biểu tượng cảm xúc cũng dễ "ghi điểm" hơn


	
	Áo đỏ chứng tỏ đẹp trai?!
Áo đỏ chứng tỏ đẹp trai?!