Làm sao để hạn chế bị say khi buộc phải uống rượu bia?

11/05/2016, 15:00 GMT+07:00

Dù biết uống hay không thì sẽ vẫn có những tình huống bạn buộc phải ngồi vào bàn nhậu. Hãy thử những cách này để hạn chế cơn say cho mình.

Dù biết uống hay không thì sẽ vẫn có những tình huống bạn buộc phải ngồi vào bàn nhậu. Hãy thử những cách này để hạn chế cơn say cho mình.

Làm sao để hạn chế bị say khi buộc phải uống rượu bia?

Làm sao để hạn chế bị say khi buộc phải uống rượu bia?

Làm sao để hạn chế bị say khi buộc phải uống rượu bia?