Làm sao để đóng đinh vô giữa thanh gỗ như thế này?

21/02/2017, 11:26 GMT+07:00

Có vẻ giống một trò ảo thuật nhưng chỉ cần một số công cụ, một bàn tay khéo và “bí quyết chân truyền" bạn sẽ làm người khác lé mắt.

Có vẻ giống một trò ảo thuật nhưng chỉ cần một số công cụ, một bàn tay khéo và “bí quyết chân truyền" bạn sẽ làm người khác lé mắt.

Theo nguồn: Steve Ramsey