Làm sao để biết bạn đã uống đủ nước chưa?

19/03/2015, 21:00 GMT+07:00

Bạn thừa biết rằng một ngày phải uống đủ hai lít nước, nhưng làm sao để biết cơ thể bạn đã đủ nước hay đang thiếu nước trầm trọng?

Bạn thừa biết rằng một ngày phải uống đủ hai lít nước, nhưng làm sao để biết cơ thể bạn đã đủ nước hay đang thiếu nước trầm trọng?


Thiếu nước sẽ khiến bạn hoa mắt, chóng mặt
 

Khiến bạn dễ cáu gắt, thất vọng, tụt cảm xúc
 

Khi thấy khát chính là một dấu hiệu đầu tiên
 

Thử nhéo lớp da trên tay ta có thể biết mình thiếu nước hay không
 

Có thể thêm vị vào nước lọc để kích thích uống nước