Làm gì để có một ngày vui chơi "quần quật" tại Nam đảo Phú Quốc?

24/07/2019, 18:45 GMT+07:00

Nếu như bạn chỉ có 24 giờ ở Nam Đảo thì cần phải cân đo, đong đếm rất kỹ những gợi ý tuyệt vời sau đây.

Còn nếu bạn có tới 2-3 ngày, đừng dại gì bỏ qua bất cứ trải nghiệm nào mà chúng tôi đã chọn ở đây.