Lại thêm một pha rắn chui lên từ bồn cầu thốn tận rốn

31/12/2016, 08:00 GMT+07:00

Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu phát hiên trong bồn cầu nhà vệ sinh có một con rắn? Cùng xem hai anh cảnh sát đã xử lí tình huống sau nhé!

Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu phát hiên trong bồn cầu nhà vệ sinh có một con rắn? Cùng xem hai anh cảnh sát đã xử lí tình huống sau nhé!

Theo nguồn: The LAD Bible