Lại thêm thanh niên nhận cái kết đắng vì ăn bắp bằng máy khoan

16/07/2016, 10:30 GMT+07:00

Sau khi nhìn thấy tấm gương cô gái hói đầu vì ăn bắp bằng máy khoan, chàng trai này có lẽ không rút kinh nghiệm gì để rồi nhận cái kết đắng. 

Nguồn: Hùng Page

Lại thêm thanh niên nhận cái kết đắng vì ăn bắp bằng máy khoanLại thêm thanh niên nhận cái kết đắng vì ăn bắp bằng máy khoanLại thêm thanh niên nhận cái kết đắng vì ăn bắp bằng máy khoan