Lady Gaga bị bạn cũ viết sách tố quá khứ nghiện ngập

24/07/2013, 14:07 GMT+07:00

Không ai còn xa lạ quá khứ hư hỏng của Lady Gaga, nhưng một trong những người bạn cũ của cô vẫn muốn dùng điều này làm chiêu câu khách cho quyển sách sắp phát hành.

Không ai còn xa lạ quá khứ hư hỏng của Lady Gaga, nhưng một trong những người bạn cũ của cô vẫn muốn dùng điều này làm chiêu câu khách cho quyển sách sắp phát hành.