Lạ mắt với bầy thiên nga cực dễ làm từ trái táo

29/04/2015, 21:00 GMT+07:00

Những hướng dẫn đơn giản sau đây sẽ giúp bạn làm một chú thiên nga cực dễ thương từ trái táo.

Những hướng dẫn đơn giản sau đây sẽ giúp bạn làm một chú thiên nga cực dễ thương từ trái táo.