Lạ lùng kem làm từ... nhà vệ sinh

19/11/2014, 16:00 GMT+07:00

Có bao giờ bạn nghĩ rằng, mình sẽ ăn những cây kem được làm từ một nhà vệ sinh công cộng chưa?

Có bao giờ bạn nghĩ rằng, mình sẽ ăn những cây kem được làm từ bên trong một nhà vệ sinh công cộng chưa?