Lạ lẫm với phong cách thời trang độc đáo của Junho (2PM)

14/07/2013, 08:00 GMT+07:00

Ngắm nhìn Junho (2PM) lạ lẫm với phong cách thời trang độc đáo trên tạp chí High Cut.

Ngắm nhìn Junho (2PM) lạ lẫm với phong cách thời trang độc đáo trên tạp chí High Cut.

Lạ lẫm với phong cách thời trang độc đáo của Junho (2PM)

Lạ lẫm với phong cách thời trang độc đáo của Junho (2PM)

Lạ lẫm với phong cách thời trang độc đáo của Junho (2PM)

Lạ lẫm với phong cách thời trang độc đáo của Junho (2PM)

Lạ lẫm với phong cách thời trang độc đáo của Junho (2PM)

Lạ lẫm với phong cách thời trang độc đáo của Junho (2PM)

Lạ lẫm với phong cách thời trang độc đáo của Junho (2PM)

Lạ lẫm với phong cách thời trang độc đáo của Junho (2PM)

Lạ lẫm với phong cách thời trang độc đáo của Junho (2PM)

Lạ lẫm với phong cách thời trang độc đáo của Junho (2PM)

Lạ lẫm với phong cách thời trang độc đáo của Junho (2PM)

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: giaitri@yan.vn