Kỹ thuật dựng phim stop-motion 81 năm nhìn lại

20/09/2014, 20:00 GMT+07:00

Từ bộ phim đầu tiên King Kong ra mắt năm 1933, kỹ thuật dựng phim stop-motion đã trải qua những bước phát triển đáng kể.

Từ bộ phim đầu tiên King Kong ra mắt năm 1933, kỹ thuật dựng phim stop-motion đã trải qua những bước phát triển đáng kể trong suốt 80 năm qua, để lại những tác phẩm kinh điển theo thời gian.