Kỹ thuật diễn ghép bóng "ảo lòi"

13/04/2014, 18:18 GMT+07:00

Họ đã làm điều đó như thế nào?

Họ đã làm điều đó như thế nào? Không có gì mà người Nhật không thể tưởng tượng ra được.