Kỹ thuật diễn ghép bóng "ảo lòi"

Họ đã làm điều đó như thế nào?

Họ đã làm điều đó như thế nào? Không có gì mà người Nhật không thể tưởng tượng ra được.

CTV - Youtube | 13/04/2014