Kỹ thuật biểu diễn bi-a kỳ ảo khiến người xem trố mắt

27/04/2014, 20:00 GMT+07:00

Những đường bi lạ lùng có thể chạy quanh co quanh người mẫu thật khiến người xem cũng phải ... bối rối.

Những đường bi lạ lùng có thể chạy quanh co quanh người mẫu thật khiến người xem cũng phải ... bối rối.