kỷ lục Guinness thế giới

KỶ LỤC GUINNESS THẾ GIỚI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cuối cùng, người đàn ông có móng tay dài nhất thế giới cũng chịu cắt móng tay

Cuối cùng, người đàn ông có móng tay dài nhất thế giới cũng chịu cắt móng tay

Khám phá

"Buổi lễ cắt móng tay" dành cho bộ móng từng đạt kỷ lục Guinness đã được diễn ra tại quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ.

Giữ hơn 100 kỷ lục, đây là người đàn ông sở hữu nhiều kỷ lục Guinness nhất thế giới

Giữ hơn 100 kỷ lục, đây là người đàn ông sở hữu nhiều kỷ lục Guinness nhất thế giới

Những phụ nữ "đứng đầu toàn cầu" với những kỷ lục Guinness "không giống ai"

Những phụ nữ "đứng đầu toàn cầu" với những kỷ lục Guinness "không giống ai"

Xem thêm