Kỳ lạ với ấu trùng trong suốt của loài cá

22/01/2016, 09:00 GMT+07:00

Có 1 số loài cá trong giai đoạn ấu trùng, cơ thể của chúng trở nên trong suốt như gương.

Có 1 số loài cá trong giai đoạn ấu trùng, cơ thể của chúng trở nên trong suốt như gương.

Kỳ lạ với ấu trùng trong suốt của loài cá

Kỳ lạ với ấu trùng trong suốt của loài cá

Kỳ lạ với ấu trùng trong suốt của loài cá