Kỳ lạ loại ếch có khả năng "chết đi sống lại"

23/06/2015, 05:38 GMT+07:00

Bạn tin không, có một loài ếch có thể tự đóng băng bản thân vào mùa đông và hồi sinh vào mùa hè đấy!

Bạn tin không, có một loài ếch có thể tự đóng băng bản thân vào mùa đông và hồi sinh vào mùa hè đấy!

Loài ếch gỗ Alaska có khả năng chết đi vào mùa đông sau đó sống lại vào mùa hè. Chúng có thể ngủ đông gần 7 tháng ở nhiệt độ trung bình từ -14,6 đến -18 độ C.