Kỳ lạ đàn bồ câu "7 sắc cầu vồng" thu hút du khách

05/09/2016, 20:00 GMT+07:00

Dù được cho là việc nhuộm không gây nguy hiểm nhưng hình ảnh đàn bồ câu bị "nhân tạo hoá" này đã gây ra rất nhiều tranh cãi.

Dù được cho là việc nhuộm không gây nguy hiểm nhưng hình ảnh đàn bồ câu bị "nhân tạo hoá" này đã gây ra rất nhiều tranh cãi.

Nguồn: Pets