Kỳ lạ chú chó tát nước cứu cá mắc cạn

14/03/2015, 06:00 GMT+07:00

Thấy bạn cá sắp mắc cạn, vì muốn cứu bạn, chú chó đáng yêu chỉ còn biết cách dùng mũi hất nước về phía chú cá.

Thấy bạn cá sắp mắc cạn, vì muốn cứu bạn, chú chó đáng yêu chỉ còn biết cách dùng mũi hất nước về phía chú cá. Minh chứng rõ ràng cho việc, ngay cả dộng vật cũng biết thương yêu đồng loại.