Knowledge Graph

KNOWLEDGE GRAPH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Mùa hè tìm kiếm của Google

Mùa hè tìm kiếm của Google

Đỉnh

Vào ngày 7/4, Google đã tổ chức sự kiện Mùa hè Tìm kiếm với 2 điểm nhấn: Sơ đồ Tri thức và Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt.

Xem thêm