Kinh ngạc với thỏi đất sét tự biết di chuyển

20/04/2015, 18:00 GMT+07:00

Viên đất sét đã tự đi chuyển như thế nào? Hãy cùng dõi theo nhé.

Viên đất sét đã tự di chuyển như thế nào? Hãy cùng dõi theo nhé.