Kinh ngạc với kỹ xảo điện ảnh hiện đại

20/03/2015, 18:00 GMT+07:00

Kỹ thuật bắt chuyển động của người thật đưa lên phim ảnh đã ngày càng hoàn thiện đến mức khó tin.

Kỹ thuật bắt chuyển động của người thật đưa lên phim ảnh đã ngày càng hoàn thiện đến mức khó tin. Sử dụng công nghệ tiên tiến, từng chuyển động của người thật nay được bắt và mô phỏng lại cực kỳ hoàn hảo.