Kinh ngạc với kỹ thuật xoay rubik bằng 1 tay trong 15 giây

Nhưng nếu với 2 tay thì anh ấy chỉ cần 7 giây để hoàn thành chiếc rubik đủ màu.

Nhưng nếu với 2 tay thì anh ấy chỉ cần 7 giây để hoàn thành chiếc rubik đủ màu.

CTV - KUMA FILMS | 11/02/2015