Kinh ngạc với kỹ thuật xoay rubik bằng 1 tay trong 15 giây

11/02/2015, 12:30 GMT+07:00

Nhưng nếu với 2 tay thì anh ấy chỉ cần 7 giây để hoàn thành chiếc rubik đủ màu.

Nhưng nếu với 2 tay thì anh ấy chỉ cần 7 giây để hoàn thành chiếc rubik đủ màu.