Sốc với chú chó chơi bi-a "bách phát bách trúng"

15/12/2015, 21:16 GMT+07:00

Nếu động vật chơi bi-a thì sẽ như thế nào? Hãy cùng xem chú chó chơi bi-a cùng chủ cực kì chuyên nghiệp này.

Nếu động vật chơi bi-a thì sẽ như thế nào? Hãy cùng xem chú chó chơi bi-a cùng chủ cực kì chuyên nghiệp này.

Theo nguồn: Bicho de Pé

Sốc với chú chó chơi bi-a

Sốc với chú chó chơi bi-a

Sốc với chú chó chơi bi-a