Kinh ngạc với chàng trai bịt mắt giải rubik trong vòng 28 giây

24/02/2015, 20:00 GMT+07:00

Anh ấy làm điều đó như thế nào? Hãy cùng xem anh ấy hoàn thành viên rubik khi chỉ mới nhìn qua nó một lần nhé

Anh ấy làm điều đó như thế nào? Hãy cùng xem anh ấy hoàn thành viên rubik khi chỉ mới nhìn qua nó một lần nhé.