Kinh ngạc trò chơi xếp gỗ phiên bản khổng lồ

16/04/2014, 17:04 GMT+07:00

Trò chơi xếp gỗ nay được làm lại với phiên bản khổng lồ khiến người chơi phải thót tim.

Trò chơi xếp gỗ nay được làm lại với phiên bản khổng lồ khiến người chơi phải thót tim. Để có thể khởi động trò chơi, người ta phải dùng đến cả xe cẩu xây dựng công trình.