Kinh ngạc chàng trai giải rubik chỉ với 15 giây... trong bể cá mập

22/03/2015, 15:00 GMT+07:00

Một anh chàng đã thử thách bản thân mình bằng việc giải rubik trong khi đang lặn dưới nước và cá mập bơi xung quanh mình.

Anh chàng Kevin Hays hiện đang là vô địch giải rubik 5x5, 6x6, 7x7 đã thực hiện một thử thách mới khi xoay rubik trong một bể cá mập ở Hawaii.


Khối rubik 3x3 cơ bản bị giải trong vòng 15 giây
 

"Bạn đồng hành" cá mập bơi lượn xung quanh