Kinh ngạc với bức tranh bằng hoa có thể tự đổi màu

21/12/2015, 07:05 GMT+07:00

Bức tranh vẽ khổng lồ bằng li nước với những bông hoa sau 40 giờ đã phác hoạ thành công người phụ nữ quyền lực Aung San Suu Kyi.

Bức tranh vẽ khổng lồ bằng li nước với những bông hoa sau 40 giờ đã phác hoạ thành công người phụ nữ quyền lực Aung San Suu Kyi.​

Theo nguồn: Radio Gaza FM 100.9

Kinh ngạc với bức tranh bằng hoa có thể tự đổi màu

Kinh ngạc với bức tranh bằng hoa có thể tự đổi màu