Kinh hoàng nước đóng chai từ nguồn nước giếng khoan kém vệ sinh

14/05/2016, 11:00 GMT+07:00

Dòng nước đầu vào đục ngầu, bể lắng, bể lọc rêu xanh bám đầy, khu vực sản xuất là khu vệ sinh của chó mèo.

Sức ép của đô thị hóa đang làm cho các khu dân cư gần hơn với nghĩa địa, thức ăn, nước uống thì càng gần hơn với những ngôi mộ. Dòng nước đầu vào đục ngầu, bể lắng, bể lọc rêu xanh bám đầy, khu vực sản xuất là khu vệ sinh của chó mèo. Không biết đã có bao nhiêu bệnh nhân, sinh viên hay hộ gia đình phải uống thứ nước siêu bẩn như thế này?

Nguồn video: vtv.vn

Kinh hoàng nước đóng chai từ nguồn nước giếng khoan kém vệ sinh

Kinh hoàng nước đóng chai từ nguồn nước giếng khoan kém vệ sinh

Kinh hoàng nước đóng chai từ nguồn nước giếng khoan kém vệ sinh