Nổi da gà với loạt vòi rồng kinh hoàng như trên phim

11/06/2016, 12:04 GMT+07:00

Vòi rồng phát triển từ một cơn giông, nên ở đâu có giông dữ dội là ở đó có thể có vòi rồng xuất hiện

Vòi rồng phát triển từ một cơn giông, thường từ ổ giông rất mạnh hay siêu mạnh, nên ở đâu có giông dữ dội là ở đó có thể có vòi rồng xuất hiện.

Vòi rồng lửa và vòi rồng nước đều là hiện tượng hết sức đáng sợ và là nỗi ám ảnh với nhiều quốc gia trên thế giới. 

Vòi rồng lửa là hiện tượng hiếm xảy ra khi có sự kết hợp của gió xoáy và nhiệt độ cao ngoài trời hoặc có chứa các khí dễ cháy. So với vòi rồng nước, sức công phá của hiện tượng này còn đáng sợ hơn nhiều.

Vòi rồng nước là hiện tượng thiên nhiên khi một cột khí xoáy dữ dội, hút nước từ mặt đất lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động lủng lẳng từ một đám mây, trông giống như cái vòi.

Nổi da gà với loạt vòi rồng kinh hoàng như trên phim

Nổi da gà với loạt vòi rồng kinh hoàng như trên phim

Nổi da gà với loạt vòi rồng kinh hoàng như trên phim