Kinh hoàng chơi khăm để quan tài trong thang máy

27/10/2014, 20:00 GMT+07:00

Gặp phải trường hợp này thì không còn ai đủ bình tĩnh để mà ứng biến nữa.

Gặp phải trường hợp này thì không còn ai đủ bình tĩnh để mà ứng biến nữa.