Kinh hoàng cá không đầu không xương nhưng vẫn sống

24/07/2015, 18:00 GMT+07:00

Đoạn phim hiện vẫn đang xôn xao và gây tranh cãi khắp các cộng đồng mạng thế giới vì sự thực hư của con cá lạ lùng này.

Đoạn phim hiện vẫn đang xôn xao và gây tranh cãi khắp các cộng đồng mạng thế giới vì sự thực hư của con cá lạ lùng này.