Kim Soo Hyun lịch lãm nam tính

03/03/2013, 08:00 GMT+07:00

"Quốc vương mặt trời" Kim Soo Hyun lịch lãm và đầy nam tính trong bộ sưu tập 2013 của nhãn hiệu ZioZia

"Quốc vương mặt trời" Kim Soo Hyun lịch lãm và đầy nam tính trong bộ sưu tập 2013 của nhãn hiệu ZioZia