Kim Nhã "cãi tay đôi" với Ban giám khảo vì nghĩ mình làm tốt

23/08/2016, 16:55 GMT+07:00

Trong phần Đánh giá và Loại, ban giám khảo không đánh giá cao tấm hình của Kim Nhã nhưng cô đã nói lại rằng mình đã cố gắng hết sức.

Trong phần Đánh giá và Loại, ban giám khảo không đánh giá cao tấm hình của Kim Nhã nhưng cô đã nói lại rằng mình đã cố gắng hết sức. 

Nguồn video: vtv.vn