Kiểu tóc nói gì về tính cách của bạn?

13/01/2016, 14:58 GMT+07:00

Cột đuôi gà, uống xoăn hay duỗi thẳng đều có thể nói lên tính cách của chủ nhân, hay cả phụ kiện dùng trên tóc cũng nói lên nhiều điều.

Cột đuôi gà, uống xoăn hay duỗi thẳng đều có thể nói lên tính cách của chủ nhân, hay cả phụ kiện dùng trên tóc cũng nói lên nhiều điều.

Mái tóc của bạn nói gì về tính cách của bản thân?

Kiểu tóc nói gì về tính cách của bạn?

Kiểu tóc nói gì về tính cách của bạn?

Kiểu tóc nói gì về tính cách của bạn?