kiểm định chất lượng

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: ĐH Văn Lang được công nhận là trường tiêu chuẩn quốc gia với bộ nhận diện thương hiệu mới

ĐH Văn Lang được công nhận là trường tiêu chuẩn quốc gia với bộ nhận diện thương hiệu mới

Học đường

Sau 24 năm ĐH Văn Lang được thành lập cho đến nay, đây là lần thứ 2 nhà trường được chứng nhận kiểm định chất lượng đạt chuẩn giáo dục quốc gia

Xem thêm